Эрүүл мэндийн даатгал санхүүгийн эрсдэлийг бүрэн үүрэхгүй