Газар Агро компани нь 2015 оноос эхлэн хөдөө аж ахуйн салбарт үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.